Ejder Meyvesi Pitaya’nın İhtiyacı Olan Pitaya PH Aralığı

Ülkemiz de her bir bölgenin toprak yapısı farklılık göstermekte ve bu her bir bölgeniz kendine özgü karakteristik özellikleri olmaktadır. Tarıma elvevişli bölgeler ile elverişli olmayan bölgeler, uzun yıllar tarım yapılan bölgeler ile daha az tarımsal faliyette bulunulan bölgelerdeki toprak yapısıda bir birinden farklılık göstermektedir. Örtü altı yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgeler ile açık arazi şeklinde tarım faliyetlerinin yapıldığı alanlar arasında da farklılıklar vardır. Ülkenin kuzeyi ile güneyi, doğusu ile batısı ve orta bölgeleri birbirinden farklı özelliklere ve içeriklere sahiptir

Öncelikle toprağın analizinin yapılması ve çıkan bu analiz sonrası topraktaki (solüsyon daki) pH değeri ile birlikte makro ve mikro elementlere bakılarak uzman bir kişiden tüm ihtiyaçlar belirlenmelidir.Bu analiz sonucu toprağın genel karakteristik yapısı, alınabilir fosfor ve potasyum oranları ile diğer elementlerin oranları yeralacaktır ve toprağın pH dengesinide bu analiz sonuçları gösterecektir.

pH: Üzerinde 1-14 arası rakamlar bulunan bir ıskala ile Baz (Alkali) ve Asitliliğin ölçümüdür. 7 nin altında pH Asitliliği, 7 nin üstünde Baz (alkali) ve 7 Nötr olduğunu gösterir. Solüsyon (çözelti) halindeki büyüme ortamınının asitliliğini ve alkali (baz) oluşunu ifade eder. Bu solüsyon suda erimiş, iyon formundaki mineral maddeleri ihtiva eder.
Bu solüsyonun asit, nötr, yada alkali (baz) şeklindeki reaksiyonları mineral maddelerin bitkinin kökleri tarafından alınması üzerinde büyük etkisi vardır. Eğer bu solüsyon içinde büyük miktarda Hidrojen (H+) iyonları var ise asitlik oranı oldukça yüksektir ve asittir. (<7.0) Yani 7’den küçük. Eğer Hidroksil (OH-) iyonları fazla ise bu solüsyon alkalidir (>7,0) 7’den büyüktür. Eğer Hidrojen ve Hidroksil iyonları arasında bir denge varsa bu solüsyon nötrdür (=7,0). Pitaya pH 5,5 ile 6,2 arasında olduğu zaman daha iyi verim vermektedir. Yani Pitaya hafifçe asitli ortamları severler, birçok mineral madde bu ortamlarda daha iyi iyon alış verişi yapabilmektedir. Aşırı şekilde dalgalanmalar birçok bitkide olduğu gibi Pitayada da bazı besin maddelerinin noksanlığına ve toksitesine (fazlalığından dolayı zehir etkisine) neden olmaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : http://www.ejdermeyvesii.com/index.php?sayfa=iletisim

Kaynak : https://ejdermeyvesipitaya.com/pitaya-ph/